Alelion Power Academy

Alelions nätverk av utbildade servicetekniker sträcker sig över hela världen. Överallt står de redo att använda sin expertkompetens och kunskap för att utföra service och underhåll av Alelions litiumjonbatterier på ett säkert och effektivt sätt. Reparationer av litiumjonbatterier måste utföras med särskild omsorg, eftersom även ett batteri som inte fungerar kan generera ström. Därför är säkerhet alltid det mest centrala i alla våra utbildningar.

Utbildningsmetod

Lär er ta hand om era batterier med hjälp av vårt utbildningsprogram.

Knowledge Arena

Alelion Knowledge Arena är vår webbaserade platform för att utbyta kunskap om och ge handledning till våra batterier.

Kraften att ta hand om ditt batteri

 

Vårt utbildningskoncept är enkelt och lättbegripligt. Vi vill ge dig som kund kraften att i så stor utsträckning som möjligt ta hand om dina egna litiumjonbatterier. Våra olika utbildningssteg garanterar att man får lära dig precis det man behöver för att utföra sitt arbete och sin roll. Genom att delta i våra utbildningar får man lära sig hur batterierna hanteras på ett säkert sätt. Om ett problem skulle uppstå, så kommer man efter att ha genomgått kursen att veta både vad man ska göra för att lösa det – och varför.

 

      Utbildningssteg Steg 1 – Certifiering att felsöka och utföra yttre reparationer av Alelions litiumjonbatterier. Steg 2 – Certifiering att felsöka och utföra inre reparationer av Alelions litiumjonbatterier. Steg 3 – Certifiering att utbilda i både Steg 1 och Steg 2.  

Serviceutbildning för 24 V – 700 V

 

Batterier för materialhantering

 

24 V – 80 V

Vi erbjuder anpassad serviceutbildning för den typ av batterier ni har. Vi kan ge utbildning i batterier för materialhantering såväl som för specialfordon. Eftersom batterierna har så hög spänning – i synnerhet batterierna för specialfordon – är säkerhetsaspekterna en oerhört viktig del av utbildningen. Varje litet misstag kan leda till allvarliga konsekvenser.

Batterier för specialfordon

80 V – 700 V

Alelion Knowledge Arena

Alelion Knowledge Arena är vår webbaserade utbildningsplattform. Där hittar du relevant kunskap direkt när du behöver den. Vår populära felsökningsguide hjälper dig att identifiera problemet med ditt batteri steg för steg, och ger dig sedan information om hur du på ett säkert och strukturerat sätt byter ut skadade komponenter mot reservdelar. Den innehåller allt du behöver för att se till att ditt batteri fungerar och är i gott skick hela sin livslängd igenom, med minimala driftsstörningar. Du hittar enkelt den information du behöver för just din roll och utbildningsnivå. Vi håller det enkelt, för säkerhetens skull.

1. Säkerhet

2. Felsökning

3. Reparationer

4. Tillgänglighet