STYRELSE

Alf Blomqvist

ORDFÖRANDE

Aktier: 41,736,699 via Blomqvist Listed Sustainability AB
Ledamot sedan maj 2021. Ordförande sedan maj 2021.

Utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Andra uppdrag inkluderar Funding Partner & CEO i Blomqvist Unlimited AB. Styrelseordförande på Scandinavian Enviro Systems. Ordförande och ordförande i revisionsutskottet för B3 Consulting Group AB. Ledamot av marknadsrådet på Alternativa Sweden.

Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare som representant för Blomqvist Listed Sustainability AB.

Tommy Nilsson

LEDAMOT

Aktier: 0
Ledamot sedan december 2017

Tommy Nilsson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom både IT-branschen och riskkapitalbranschen. Han var tidigare Head of Technology vid Industrifonden och har även haft andra ledande befattningar, bland annat logistikchef inom Ericssonkoncernen, VD inom Enatorkoncernen, VD Concis Consulting AB och VD Askus AB. Han har ekonomexamen från Frans Schartau, Stockholm och har studerat vid Stockholms Universitet.

Övriga styrelseuppdrag inkluderar SaltX Technology Holding AB, SwedNanoTech AB, C Ventures AB, Conestra Management AB och ELTO Holding AB. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare då han utför konsultuppdrag åt Fouriertransform AB.

Anders Björnberg

LEDAMOT

Aktier: 0
Ledamot sedan maj 2021

Anders Björnberg är ägare till AMCO AB som hjälper utländska aktörer med affärsutveckling och samarbete med svensk fordonsindustri.

Anders har lång erfarenhet från ledande befattningar inom produktutveckling, bl.a. som utvecklingschef för el och elektronik inom Volvo AB, Saab Automobil, och Volvo Cars. De senaste 12 åren har Anders varit verksam inom elektrifiering av fordon inom Volvo Cars Hybridcenter, Qoros i Shanghai, Automobili Pininfarina i Munchen samt NEVS, under tiden på Volvo Cars var Anders också VD för ett JV mellan Vattenfall och Volvo Cars. Unders denna tid har Anders skaffat sig kunskap och förståelse för utmaningarna inom LiIon batterifältet.

Anders är Civilingenjör från Chalmers och innehar en Executive MBA i Internationell Projektledning från Linköpings Universitet.

Styrelseledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Håkan Sandberg

LEDAMOT

Aktier: 3 831 588 via Sammaj AB (Partner)
Ledamot sedan oktober 2010

Håkan Sandberg är grundare till Alelion och har en lång och gedigen entreprenörsbakgrund. VD och delägare i Autoadapt sedan 1998. Har vunnit många utmärkelser för kreativitet i anpassade lösningar och entreprenörsanda. Mellan 1993 och 1998 grundade och drev Håkan tre bolag: Three West AB, InduSys AB samt Industrial Communication A/S. Dessförinnan var han bland annat eftermarknadschef på Pullmax AB och elektronikingenjör på olika utlandsprojekt för ABB.

Första arbetet efter gymnasiet var som elektronikingenjör på Papyrus AB, vilket han lämnade för ABB 1982. Håkan är gymnasieingenjör med inriktning mot elektronik. Styrelseledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Lennart Sparud

LEDAMOT

Aktier: 0
Ledamot sedan maj 2019

Lennart Sparud är Finansdirektör på Hexatronic Group AB (publ). Lennart var huvudansvarig för Hexatronic Groups flytt från First North till Nasdaq Stockholm. Utöver detta har Lennart 15 års erfarenhet som Finansdirektör inom olika branscher, från bolag som Salinity Group AB och Vagabond International AB med flera.

Lennart har dessutom erfarenhet från PwC i rollen som managementkonsult och revisor. Lennart är civilekonom och jurist från Göteborgs Universitet. Ledamoten är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolagsledningen, bolaget samt större aktieägare.

Johan Palmgren

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor. Huvudansvarig revisor sedan juni 2013.