STYRELSE

Jan Forsberg

ORDFÖRANDE

Aktier: 361 001 via Trouble Management AB
Ordförande sedan juni 2013

Jan Forsberg har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom verkstadsindustrin (logistik och produktion), flygindustrin (huvudfokus på utveckling av serviceleverans samt effektivisering av en mycket komplex verksamhet och organisation) samt järnvägsindustrin (utveckling av ett 150-årigt monopolföretag från konkursläge till lönsamt serviceföretag).

Därutöver har Jan erfarenhet från avmonopoliseringen av apoteksmarknaden, inklusive avyttringen av delar av Apotekets verksamhet till internationella investerare och etablerandet av en fungerande marknad för receptbelagda läkemedel och receptfria produkter. Jan är civilingenjör med examen från KTH. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare som representant för Trouble Management AB.

Tommy Nilsson

LEDAMOT

Aktier: 0
Ledamot sedan december 2017

Tommy Nilsson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom både IT-branschen och riskkapitalbranschen. Han var tidigare Head of Technology vid Industrifonden och har även haft andra ledande befattningar, bland annat logistikchef inom Ericssonkoncernen, VD inom Enatorkoncernen, VD Concis Consulting AB och VD Askus AB. Han har ekonomexamen från Frans Schartau, Stockholm och har studerat vid Stockholms Universitet.

Övriga styrelseuppdrag inkluderar SaltX Technology Holding AB, SwedNanoTech AB, C Ventures AB, Conestra Management AB och ELTO Holding AB. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare då han utför konsultuppdrag åt Fouriertransform AB.

Per Grunewald

LEDAMOT

Aktier: 0
Ledamot sedan september 2007

Per Grunewald är medgrundare och investeringsansvarig i Pegroco Invest (publ). Per har en lång industriell bakgrund med bland annat 16 år inom Electroluxkoncernen, senast i rollen som Group Senior VP. Därefter VD för e2Home samt Senior IM på Bure Equity. Per har genom åren grundat ett flertal bolag, bland annat Spine Robotics. Han fick Mannerfeltpriset 2003 för pionjärinsatser inom integration av miljö och affärsverksamhet.

Per är sedan 2011 invald ledamot i IVA. Han är civilingenjör med examen från Chalmers Tekniska Högskola. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare som representant för Pegroco Holding AB.

Håkan Sandberg

LEDAMOT

Aktier: 3 831 588 via Sammaj AB (Partner)
Ledamot sedan oktober 2010

Håkan Sandberg är grundare till Alelion och har en lång och gedigen entreprenörsbakgrund. VD och delägare i Autoadapt sedan 1998. Har vunnit många utmärkelser för kreativitet i anpassade lösningar och entreprenörsanda. Mellan 1993 och 1998 grundade och drev Håkan tre bolag: Three West AB, InduSys AB samt Industrial Communication A/S. Dessförinnan var han bland annat eftermarknadschef på Pullmax AB och elektronikingenjör på olika utlandsprojekt för ABB.

Första arbetet efter gymnasiet var som elektronikingenjör på Papyrus AB, vilket han lämnade för ABB 1982. Håkan är gymnasieingenjör med inriktning mot elektronik. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare som representant för Sammaj AB.

Lennart Sparud

LEDAMOT

Aktier: 0
Ledamot sedan maj 2019

Lennart Sparud är Finansdirektör på Hexatronic Group AB (publ). Lennart var huvudansvarig för Hexatronic Groups flytt från First North till Nasdaq Stockholm. Utöver detta har Lennart 15 års erfarenhet som Finansdirektör inom olika branscher, från bolag som Salinity Group AB och Vagabond International AB med flera.

Lennart har dessutom erfarenhet från PwC i rollen som managementkonsult och revisor. Lennart är civilekonom och jurist från Göteborgs Universitet. Ledamoten är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolagsledningen, bolaget samt större aktieägare.

Johan Palmgren

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor. Huvudansvarig revisor sedan juni 2013.