RIGHTS ISSUE 2020

Rights Issue 2020

» Link to our financial advisor – Redeye
Anmälningssedel TO2 (ENG)
Villkor för teckningsoptioner TO2
Tilläggsprospekt
Prospekt
 Anmälningssedel
 Information om teckning av Units
Delårsrapport för Q2 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Bolagsordning
Registreringsbevis