Vilka är vi?

Alelion tillhandahåller lösningar baserade på litiumjonteknik och tillverkar batterisystem. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och övergång till mer hållbar energianvändning. Med kraftfulla lösningar, automatiserad produktion och förstärkande synsätt är Alelion ständigt i framåtrörelse, för en bättre morgondag.

Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Alelion har och ger en kraft att förändra.

Kraft att förändra

Sedan Alelion grundades 2006 har företaget utvecklats från att vara en av pionjärerna inom litiumjontekniken till dagens roll som etablerad utvecklare, tillverkare och leverantör av avancerade batterisystem. De anpassade lösningarna levereras till den i allt högre grad elektrifierande fordonsindustrin.

Alelion började sin bana som utvecklare och global leverantör av batterisystem för materialhanteringstillämpningar, framför allt industritruckar av olika storlekar. Med dessa erfarenheter i ryggen har Alelion nu avancerat till den tekniska frontlinjen, där företaget hör till de ledande aktörerna i anpassningen av de unga teknikerna cellkemi och styrsystem till helt nya industrier, användningsområden och miljöer. Företaget har successivt skiftat fokus mot det snabbt växande segmentet tyngre industriella specialfordon, som arbetar med höga spänningar (400-800 V).

Som av ett sammanträffande inledde Alelion sin resa just det år som Tesla Motors tillkännagav sin ambition att tillverka elfordon med tillräckligt höga prestanda för att utmana hela kolväteekonomins hegemoni. Efter det har elektrifieringen av transporter formligen exploderat inom en mångfald av branscher, och på senare tid även inom de tyngsta segmenten.

Det finns tre huvudsakliga orsaker till den utvecklingen: behovet av att få bukt med utsläppen och klimatförändringarna, den nya teknikens tilltalande kostnads- och energieffektivitet och de stora tekniska framsteg som gjorts de senaste åren vad gäller elmotorer, drivsystem och batteriteknik. Övergången till litiumjonteknik och eldrift bidrar också till att påtagligt förbättra bullernivåer och arbetsmiljöer. Sammanfattningsvis – en kraft för förändring.

 

Kraft till nya kunder och industrier

Två nya tillverkningskunder tillkom under 2018, båda verksamma inom det utökade segmentet för industrifordon på flygplatser och i hamnar. De mer krävande systemkraven och högre spänningarna (över 400 V, upp till 700 V) jämfört med truckar för materialhantering har bidragit till att utöka Alelions produktportfölj ytterligare. Efterfrågan inom den här industrin har ökat, och 2019 tecknades nya avtal med den finska koncernen Cargotec Oy och med svenska Huddig AB.

Alelions produkter genomgår kontinuerlig utveckling baserat på tillgänglig teknik och kundkrav, och förbättras utifrån tidigare vunna erfarenheter. Dagens produkter baserar sig på både designens och mjukvarans tredje generationer.

Ny modern batterifabrik möjliggör hela värdekedjan

2018 beslöt Alelion att bygga Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken finns i Torslanda på Hisingen i Göteborg.

I den nya toppmoderna anläggningen tillverkar Alelion kompletta litiumjonbatterier. Batterisystemen skräddarsys och optimeras för varje enskild kunds energi- och effektkrav genom att kombinera celler av olika typ som köpts in från olika leverantörer till ett brett utbud av cellmoduler, med hjälp av en höggradigt automatiserad process.

Batterierna är till stor del mjukvarusystem, som kommunicerar med fordonen men även öppnar upp för att kommunicera med andra system. Mjukvara är en nyckelkompetens inom företaget, och utvecklingen av ett eget batterihanteringssystem (”Battery Management System”, BMS) och av egna elektroniklösningar är avgörande delar.

Ett hållbart utnyttjande av energi

Företagets drivs framåt av sin vision att möjliggöra hållbar användning av energi och därmed bidra till en bättre värld. Ett annat område som Alelion utforskar för framtiden och är passionerat inför, är att möjliggöra smart energihushållning där batterisystemen är tillgängliga för bredare bruk.

Under 2018 förvärvade Alelion ett tyskt företag med framgångar inom det här området på den privata marknaden. Ansatsen var att överföra kunskap och teknik till fordonsbatteriområdet. Flera innovativa projekt genomfördes, men då dessa tjänster bedömdes ligga alltför långt från marknaden beslutade företaget under hösten 2019 att fokusera sina resurser på utvecklingen av batterisystem.

Våra certifikat

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Alelion är certifierat enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Det innebär att våra processer för att minimera vår negativa miljöpåverkan utvecklas och efterlevs samt att vi säkerställer att vi följer de lagar och krav som finns på vår verksamhet utifrån ett miljöperspektiv. Detta gör vi genom att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt företag och våra processer. I förlängningen stärker det även möjligheterna för Alelions kunder att minska såväl miljöbelastning som kostnader.

Våra policy

Kvalitetspolicy

Alelions kvalificerade, motiverade personal utvecklar och levererar intelligenta och robusta energilagringssystem som uppfyller kundernas krav och förväntningar.

Miljöpolicy

Alelions kvalificerade, motiverade personal utvecklar och levererar intelligenta och robusta energilagringssystem som är kompatibla med hållbar utveckling för att säkerställa att vi och generationer framöver har en tillfredsställande miljö.

Uppförandekod

Alelions uppförandekod hjälper att upprätthålla de tydliga värden och principer som vi åtar oss och även när det gäller kunder, affärspartners, leverantörer, samhälle, politik, tjänstemän och våra aktieägare. Vår trovärdighet är baserad på koden. Det formar på ett hållbart sätt vårt goda namn och användningen av våra produkter, och därför också vår ekonomiska framgång.