November 7, 2023

Göteborgs tingsrätt godkänner konkursansökan för Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB meddelar att Göteborgs tingsrätt har beslutat att bifalla den tidigare kommunicerade konkursansökan och försätta bolaget i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är Ackordcentralen. 

För ytterligare information:

Alelion Energy Systems AB (publ) – Ackordscentralen

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/goteborgs-tingsratt-godkanner-konkursansokan-for-alelion-energy-systems-ab,c3870991

Files