October 25, 2022

Alelion planerar för högre orderingång under 2023 än förväntat

Nuvarande prognoser från Alelions europeiska kunder bekräftar ytterligare tillskott till en kraftig tillväxt. En tidigare kommunicerad order på 53 Mkr över fyra år närmar sig nu en årlig omsättning på 60 Mkr så tidigt som 2023.

Tidigare kommunikation, den 8 juni 2021, beskrev Alelions ditintill största order på 53 Mkr med leveranser planerade över fyra år. Ett kundanpassat batterisystem har utvecklats för kundens fordon som används primärt inom hamnar på en global marknad. Idag har orderläggningen övergått från enskilda order till en löpande prognos över längre tid. Detta då Alelion, som en av kundens fasta leverantörer, är inkluderat i kundens Supply Chain Management system. Övergång till order från prognos sker vid avtalade, bestämda tider.

Alelion kommunicerar vanligtvis inte prognoser till marknaden på grund av den osäkerhet som finns i dessa men i detta fall pekar prognoserna på att volymerna av elfordon ökar snabbare än förväntat. Leveranser planeras att öka från dagens nivåer stegvis över kvartalen under kommande året.

“Prognoserna från vår större kunder stammer väl överens med den potential som vi ser på marknaden för off-highway fordon”, säger Åsa Nordström, VD på Alelion. “Vi fortsätter planera för en ökad volym och stärka vår position inom ett segment som nu tar elektrifieringen på allvar.”

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB,
070 290 18 58

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 08:30 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-planerar-for-hogre-orderingang-under-2023-an-forvantat,c3654066

Files