January 23, 2023

Alelion och Exide Technologies inleder diskussioner för att utforska potentialen för långsiktigt samarbete

Alelion Energy Systems och Exide Technologies har inlett diskussioner kring ett möjligt affärssamarbete med fokus på tillverkning och försäljning av högspända litiumjonbatterisystem.

Målet för ett potentiellt långsiktigt partnerskap är att med utgångspunkt i de båda bolagens respektive kärnkompetenser gemensamt utveckla innovativa system och lösningar baserade på högspända batterisystem med litiumjonteknik.

Det primära målet för ett eventuellt samarbete är segmenten materialhantering och självkörande truckar (AGV:er) inom regionerna EMEA (Europe, Middle East, Asia) samt APAC (Asia Pacific) där Exide Technologies idag har en stark ställning. Exide Technologies är ett ledande företag inom energilösningar för materialhanteringssegmentet vars utbud omfattar allt från LAB (bly-syrabatterier) och LIB (litiumjonbatterier) till laddare och (smarta) fleet management-system. Produktportföljen omfattar bly-syrabatterier såväl som lågspända litiumjonbatterier och litiumjonbatterilösningar. Bolaget har en stark marknadsposition inom regionerna EMEA (Europe Middle East) och APAC (Asia Pacific) med en försäljningsorganisation som hjälper kunderna att identifiera och utveckla den mest optimala lösningen för varje kundapplikation.

Alelion har nära 20 års erfarenhet av litiumjontekniken och har en stark ställning inom högspända litiumjonbatterisystem, speciellt inom off-highway-fordon.

Gemensam satsning: Ett samarbete mellan de båda bolagen har en stor ömsesidig potential och kan för båda bolagen bidra till såväl tillväxt som breddad marknadspenetration. Exide skulle som global aktör få omedelbar tillgång till teknisk innovation inom litiumjonbatteritekniken samtidigt som Alelion skulle öka sin marknadstäckning.

De båda bolagen kommer nu att fördjupa sin dialog och inleda en mer detaljerad utvärdering där ambitionen är att kunna fatta ett slutgiltigt beslut under det andra halvåret 2023.

”Ett framtida samarbete mellan våra bolag skulle grunda sig på Exides starka marknadsposition och Alelions ledande tekniska expertis. Vi är glada att kunna starta dialogen med en stor aktör som Exide. Exides starka marknadsposition skulle kunna bidra till att kraftigt accelerera Alelions försäljningstillväxt,säger Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB.

“Exide Technologies identifierade och definierade litiumjonbaserade system och energy management-lösningar som en central del av sin strategi för flera år sedan. Denna marknad kommer tveklöst att bli allt mer betydelsefull under de kommande åren. Vi har redan utökat vår närvaro inom segmentet genom strategiska uppköp. Självklart kommer vi fortsätta att identifiera strategiska partnerskap, samarbeten, synergier och tillväxtpotential. Jag gläds åt att vi har inlett samtal med Alelion och vi kommer nu att intensifiera utbytet av ideér”, säger Stefan Stübing vd & President Exide Technologies.  

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB,
0702-90 18 58

Christian Bergaust, CFO Alelion Energy Systems AB,
0702-93 50 40

Alf Blomqvist, Chairman of the Board, Alelion Energy Systems AB
0733-14 97 00

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).
We give the power to take climate action. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Om Exide Technologies

Exide Technologies (www.exidegroup.com), headquartered near Paris, France, is a leading provider of advanced energy storage solutions for the automotive and industrial markets. It designs, manufactures and markets today’s and next-generation battery technologies used across a wide range of applications, from automotive and off-road to material handling, stationary, rail and defense. Exide Technologies serves the global markets with top-notch battery technologies, know-how & added-value services under many well-known brands.

As an original equipment manufacturer to leading automotive and industrial equipment manufacturers, Exide Technologies has been involved in many of the significant breakthrough energy-storage developments that are enabling innovation across the markets. With two R&D facilities, ten production plants and three recycling plants in Europe, Exide is committed to high quality engineering, manufacturing and recycling, and energizes the world with the most efficient energy solutions, helping customers maximize productivity and performance. Exide Technologies is serving the markets with products and services of an annual value of ~1,5bn Euro.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-23 08:30 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-och-exide-technologies-inleder-diskussioner-for-att-utforska-potentialen-for-langsiktigt-sam,c3701311

Files