August 15, 2023

Alelion förvärvar molnbaserad plattform för analys av batteridata

Alelion har förvärvat den molnbaserade plattformen som utvecklats av bolaget Nortical. Plattformens syfte är att samla in och analysera batteridata för vidare analys och rekommendation kring batteriers livslängd och optimerad energianvändning.

Nortical, som tidigare i år ansökt om konkurs, har under flera års tid utvecklat ett verktyg för analys av batteridata. Alelions förvärv möjliggör en snabbare utveckling kring batteridataanalys då Bolaget nu har kontroll på hela dataflödet, från celltestdata till batteridata i fält.

Batteriers livslängd är en central fråga för Alelions kunder. Tillgång till analysverktyget kommer att bidra till Alelions möjligheter att ytterligare vidareutveckla både produkter och tjänster inom både den egna batteriutvecklingen men även för andra batterianvändare och kunder. Förvärvet är en vidareutveckling av Alelions teknikutveckling som tidigare under året exemplifierats genom fokus på patent inom Energy Management och utvecklingsprojekt inom AI baserad dataanalys.

“Med hjälp av en molnbaserad analysplattform kan vi strukturera vår datainsamling i hela kedjan från celltestning i labb till batterier i drift hos våra kunder. Vi kommer kunna optimera livslängden på t.ex. en fordonsflotta med batterier men även enskilda batterier genom anpassning av den mjukvara (BMS) som styr batteriet baserat på analys av data. Vidare ser vi en stor potential kring tjänsteutveckling kopplat till denna molntjänst” säger Henrik Svala, CTO hos Alelion.

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB,
0702-90 18 58

Henrik Svala, CTO, Alelion Energy Systems AB
0702-07 81 79

 

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-forvarvar-molnbaserad-plattform-for-analys-av-batteridata,c3817757

Files