June 20, 2022

Alelion förstärker med Head of Product för att ytterligare kraftsamla i riktning mot de strategiska målen

Alelion rekryterar Magnus Baeckström i rollen som Head of Product, med ansvar för att driva utvecklingen av Alelions produktportfölj för att möta framtidens kundkrav.

Alelion utvecklar och producerar högspända batterilösningar för nischsegmentet tunga fordon, som opererar i hamnar, på flygplatser, i byggindustrin och i andra utmanande driftmiljöer. I dagsläget elektrifieras endast cirka två procent av off-highway-flottan årligen vilket ger förutsättningar för en snabb och brant efterfrågeökning under många år.

– Jag vill förstärka Alelions roll som självklar diskussionspartner vad gäller nästa generations batterier, system och affärsmodeller för elektrifiering, säger Magnus Baeckström, tillträdande Head of Product.

Den nya produktchefen får en central roll som länk mellan Alelions tekniska organisation och försäljning och marknadsföring – med förmågan att väga affärsmöjligheter mot teknisk komplexitet och kostnad.

– Magnus tillför Alelion lång erfarenhet från produktledning där fokus är att möta och förutse kundernas behov och samtidigt prioritera kraven och planera vårt utvecklingsarbete, säger Åsa Nordström, vd för Alelion. Vi centrerar nu frågorna beträffande kommande produkter samt uppdateringar av befintliga produkter.

Magnus Baeckström kommer senast från rollen som affärsenhetschef på ASSA ABLOY. Här har han vänt en affärsenhet till positivt resultat genom att bygga en stark laganda och göra fokuserade insatser längs hela värdekedjan.

– Jag upplever att Alelion har den entreprenöriella miljö som jag eftersträvar, en spirit där man får drivet inifrån och tillsammans kavlar upp ärmarna.

– Alelion har också gjort det kloka valet att fokusera på specialfordon, en nisch där kunderna efterfrågar Alelions expertkunskaper kring elektrifiering av fordon som opererar i tuffa industriella miljöer, med helt andra krav på prestanda än i bilindustrin, och där det också finns ett stort intresse för att utveckla nya affärsmodeller som optimerar investeringen i elektrifierade plattformar.

Magnus Baeckström tillträder som Head of Product för Alelion i augusti.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB
070-290 18 58

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-forstarker-med-head-of-product-for-att-ytterligare-kraftsamla-i-riktning-mot-de-strategiska-,c3588220

Files