February 8, 2023

Alelion Energy Systems säkrar finansiering

Alelion Energy Systems säkrar finansiering genom förlängning av lån och krediter på totalt 45 MSEK som löper fram till mars 2024

Alelion Energy Systems har förlängt ett tidigare beviljat lån på sammanlagt 30 Mkr till mars 2024 samt dessutom förlängt den checkkredit på ytterligare 15 Mkr som tidigare beviljats. Förlängningen har skett med hjälp av ägargarantier från bolagets huvudägare och är ett led i arbetet med att trygga bolagets finansiering. Bakom finansieringen står Swedbank och tre huvudägare som ställt ut ägargarantier. Parallellt pågår arbetet med att se över bolagets långsiktiga kapitalbehov och finansieringsmöjligheter på den snabbt växande marknaden för hållbar elektrifiering.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-energy-systems-sakrar-finansiering,c3710540

Files