October 28, 2022

Alelion Energy Systems har erhållit en lånefinansiering om 10 MSEK från strategiska investerare

Alelion Energy Systems AB (“Alelion Energy Systems, ”Alelion” eller “Bolaget”) har tagit upp en lånefinansiering som tryggar bolagets kommande 6 månader. Genom lånefinansieringen tillförs Bolaget cirka 10 miljoner SEK före avdrag för kostnader. Lånefinansieringen gavs av svenska kvalificerade/strategiska investerare, varav Monitor International 1 AB är den största.

– Bolagets efterfrågan utvecklas starkt och med en stärkt kassa kan vi öka kapaciteten, både vad gäller utvecklingsresurser och leveransförmåga, säger Åsa Nordström, VD för Alelion Energy Systems.

Likviden från lånefinansieringen, som för övrigt även har en konverteringsrätt, ska användas för rörelsekapital och för att tillgodose nödvändiga resurser för att bemöta efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Alelion mottog en stororder på högspänningsbatterisystem från en befintlig europeisk kund på ett totalt värde om 130 MSEK med leverans under kvartal 1-4 2023. Alelion planerar för högre orderingång under 2023 än förväntat, bland annat mot bakgrund av en tidigare kommunicerad order om 53 MSEK och närmar sig en årlig omsättning om 60 MSEK så tidigt som 2023. Total orderstock inför 2023 uppgår nu till ca 230 MSEK.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med lånefinansieringen.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 17:30 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-energy-systems-har-erhallit-en-lanefinansiering-om-10-msek-fran-strategiska-investerare,c3657936

Files