October 19, 2023

Alelion Energy Systems AB senarelägger publicering av delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2023

Alelion Energy Systems AB:s styrelse har idag beslutat om att senarelägga publicering av delårsrapporten för perioden 1 juli - 30 september till den 10 november 2023.

Av praktiska skäl senareläggs publicering av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2023 till den 10 november 2023.
 
Beslutet påverkar inte den finansiella kalendern i övrigt.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-energy-systems-ab-senarelagger-publicering-av-delarsrapport-for-perioden-1-juli---30-septemb,c3857092

Files