August 7, 2023

Alelion Energy Systems AB

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Alelion Energy Systems AB (”Alelion eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 10 juli 2023. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 8 augusti 2023. Avstämningsdag är den 10 augusti 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per den 14 augusti 2023.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-energy-systems-ab,c3814272

Files