January 19, 2023

Ackumulerad data avslöjar viktiga faktorer för batteriets livslängd

Att kunna förutse batteriets livslängd är centralt för att ta fram den totala kostnaden för omställningen från fossila drivmedel till litiumjonbatterier. Alelions färska white paper ger viktiga insikter från data som samlats in från de över 5 000 Alelion-batterierna på marknaden.

Ett batteris verkliga förväntade livslängd kan bara bekräftas med en kombination av labbtester och verifiering genom fältdata. Med fler än 5 000 batterisystem igång i industriella miljöer sedan 2010 ökar både vår kunskap och vår kalendertid snabbt. 

Tänk på att även små förbättringar av batterilivslängden kan ha stora effekter på din TCO.

Dessa är viktiga take-aways:
 

1. Körmönster: Mänskligt beteende spelar stor roll för livslängden för batteridrivna fordon.

2. Överdimensionering: Dataanalys bekräftar verkliga tekniska krav, vilket förhindrar att man installerar större kapacitet än nödvändigt.

3. Temperaturkontroll: Temperaturen är en ytterst viktig aspekt för att maximera batteritiden.

Våra resultat visar också tydligt hur laddningsvanor påverkar åldrandet och hur man laddar för maximal livslängd. Hela vårt white paper finns bifogat att läsa i sin helhet.

Sandra Hansson, som leder strategierna för cirkulär ekonomi på Alelion, utvecklar: ”Alelion är sedan många år en etablerad litiumjontillverkare och vi har samlat på oss kunskap som vi nu kommer att dela med oss av till våra kunder och branschen. Det är en marknad som utvecklas extremt snabbt och alla lärdomar kommer slutanvändarna och miljön till godo.”

Detta är det första Alelion White Paper som en del av en serie av flera under 2023. Håll utkik efter nästa upplaga.

För mer information, vänligen kontakta:

Sandra Hansson, Eftermarknad och cirkulär ekonomi, Alelion Energy Systems AB
0727-17 38 69

Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB,
0702-90 18 58

[image]

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).
We give the power to take climate action. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/ackumulerad-data-avslojar-viktiga-faktorer-for-batteriets-livslangd,c3699997

Files