LEDNING

Åsa Nordström

VD

Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Anställd sedan: 2016

Aktier: 112 559

Tidigare chef för sälj och marknad. Åsas erfarenhet är inom internationell marknadsföring, kommunikation och försäljning av tekniska lösningar. Omfattande erfarenhet, bland annat från SKF, i både nationella och internationella roller.

Christian Bergaust

CFO

Ekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Anställd sedan: 2020

Aktier: 232 992

Christian har lång erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Han har haft ett flertal chefspositioner inom fordons-, läkemedels- och medicinskteknisk industri. Christian har arbetat 20 år utomlands, främst i Tyskland men har även haft uppdrag i Kina, Belgien och England.

Fredrik Lüsch

COO

Civilingenjör Chalmers tekniska högskola

Anställd sedan: 2017

Aktier: 75 330

Fredrik har lång erfarenhet från ledande tjänster inom tillverkning, inköp och försäljning. Hans senaste anställning innan Alelion var på SKF.

Sandra Hansson

Director Aftermarket Development & Circular Economy

Civilingenjör Chalmers tekniska högskola

Anställd sedan: 2016

Shares: 50 288

Sandra har tidigare haft många roller inom service och support, både hos internationella bolag inom marinindustrin samt hos större företag som SKF.

Lisa Eriksson

Quality & HR Manager

Högskoleingenjörinom kvalitet och produktion, Mitthögskolan i Östersund och Chalmers tekniska högskola

Anställd sedan: 2019

Aktier: 42 366

Lisa har lång erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, främst inom tillverkningsindustri och grossistverksamhet.

Anders Dison

Director Sales & Marketing

Försäljnings- och marknadsföringsutbildningar; IHM Business School & Dale Carnegie

Anställd sedan: 2020

Aktier: 120 733

Anders senaste uppdrag har varit affärsutveckling och digitalisering av affärsmodeller genom att etablera nya IoT lösningar. Innan det har fokus varit på distributionsförsäljning med bla roller som Sales director på Stanley Black & Decker och försäljningschef på Swedol.