KARRIÄR

Alelion återspeglar sina kunders och anställdas mångfald.

Genom tillit och tydlighet bygger vi lojalitet och väcker nyfikenhet, så att du får chans att utforska nya vägar mot hållbar förändring. Vi ger dig kraften att göra skillnad.

Våra principer

Alelions arbetskultur i ett nötskal.

Kompetens & passion

Alelion strävar efter att skapa en kultur och en atmosfär där både den kompetens och den passion som du bidrar med värdesätts och tas till vara. För att uppnå det har vi som arbetsgivare ett ansvar: att skapa ett tydligt och tillitsfullt ramverk att verka inom; att sätta upp ambitiösa men inspirerande mål att ta sikte mot; och att erbjuda en miljö där du känner dig trygg och vågar låta dig vägledas av din nyfikenhet. Så att du får kraften att göra skillnad.

Även du, som anställd, har ett ansvar. Med utgångspunkt från din kunskap, kompetens och roll inom Alelion ber vi dig att bibehålla ett proaktivt synsätt och en vilja att alltid göra ditt bästa för laget. Som en sporre både för oss som arbetsgivare och för dig som anställd har vi kokat ned den här policyn till tre ledord, eller värden: Utmana, Vägled, Möjliggör.

Utmana

Vi vill se dig utmana våra invanda mönster och utforska nya vägar, så att vi kan bli ännu bättre och skapa ett större värde till våra kunder.

Vägled

Vi vill att du visar både oss och våra kunder vägen framåt under vår gemensamma strävan mot hållbar förändring – så att vi får möjlighet att lära oss av dina erfarenheter.

Möjliggör

Vi vill att ditt fokus i alla lägen ska vara att skapa möjligheter för teamet – så att varje insats för oss ett steg närmare att sätta de rätta lösningarna i händerna på våra kunder.

CFO

Som CFO har du det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen med 2–3 medarbetare och arbetar med redovisning, ekonomistyrning och rapportering. Alelion är ett noterat bolag där du som CFO är delaktig i att ta fram presentationsmaterial och vara föredragande inför styrelse och mot finansmarknaden. Cash management och finansiering är viktiga områden och du skall även aktivt bidra med att utveckla, effektivisera och följa upp den operativa verksamheten. Som CFO ingår du i ledningsgruppen där du är ett affärsstöd för tillväxt och delaktig i strategiutveckling.

Mjukvaruutvecklare Embedded

Vill du vara med på vår resa och lösa morgondagens energiutmaning? Hos oss på Alelion i Torslanda tillverkar vi framtidens miljövänliga batterier och på avdelningen för R&D behöver vi nu stärka upp med en embeddedutvecklare. Har du erfarenhet av utveckling i C samt ett driv och engagemang som kommer till sin rätt i ett mindre företag med korta beslutsvägar – då har du nu chansen!

Du ingår i ett team om fyra personer där mjukvaran som sitter i batteriet och som styr batteriet utvecklas. Du kommer till stor del att jobba med nyutveckling både som en del av utvecklandet av vår mjukvaruplattform och som medlem i projektteam gentemot våra kunder, där du har kontakt med deras tekniska team. Då batteristyrningen är starkt säkerhetskritisk är test en betydande del av tjänsten och du kommer att utföra både kodtester och vara inne i labbet och köra hands-on-tester.