Investor Relations

Annual General Meeting

Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ) June 16, 2023

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2022
Protokoll från årsstämman

 

Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ) April 27, 2022

Styrelseprotokoll
Årsredovisning 2021
Kallelse till årsstämma
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Valberedningens instruktioner och förslag till beslut
Styrelsens förslag till beslut

 

Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ) May 7, 2021

Styrelseprotokoll – Godkännande av årsredovisning
Årsredovisning 2020
Poströstningsformulär
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma
Styrelsens försla/app/uploads/Styrelsens-forslag-till-beslut-Alelion-2021.pdfg till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Instruktioner för valberedningen

 

Extra General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ) September 18, 2020

Bolagsstämman hölls 18 september 2020 kl. 10:00 i företagets lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg. Dessa dokument finns tillgängliga från mötet:

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma den 18 september 2020
Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner
Styrelsens förslag om bemyndigande
Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordning
Uppdaterad bolagsordning
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär

 

Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ) May 28, 2020

The Annual General Meeting was held on May 28, 2020, at 10.00 at the company’s premises at Sörredsbacken 4 in Gothenburg. The following documents are available from the Meeting (in Swedish):

Annual General Meeting 200528 (signed)
The Nomination Committee’s proposal for a decision
The Board’s proposal for a decision
Notification list (including voting length) – Appendix 3
Instructions for the Nomination Committee – Appendix 15
Proposal for a decision to amend the articles of association – Appendix 16
Guidelines for remuneration to senior executives – Appendix 17
Proposal for a decision authorizing the Board to decide on emission – Appendix 18
Instructions for the Nomination Committee – Appendix A
Articles of association – Annex B
Communication Annual General Meeting 2020
Pre-voting Form
Calling
Authorization form

 

Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ) May 31, 2019

Protokoll
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

 

Extra Annual General Meeting of Alelion Energy Systems AB (publ) April 2, 2019

Protokoll 2019-04-02
Bilaga 1 – Aktieägarförteckning
Bilaga 2 – Dagordning
Bilaga 3 – Bolagsordning
Bilaga 4 – Bemyndigande emission

 

Notice of Extra Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma den 2 april 2019
Fullmaktsformulär

 

Annual General Meeting 2018

Protokoll 2018-05-30
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.
Bilaga 4.
Bilaga 5.

 

Notice of Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 på Scandic, Barnhemsgatan 23, Mölndal.

Kallelse till årsstämma den 30 maj 2018
Styrelsens förslag till beslut till årsstämman 2018
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningens uppdaterade förslag till beslut per den 15 maj 2018
Anmälnings- och fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB

 

Extra Annual General Meeting December 12, 2017

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 på Scandic, Barnhemsgatan 23, Mölndal.

Protokoll 2017-12-12

 

Notice of Extra Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ)

  • Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.Kallelse till extra bolagsstämma den 12 dec 2017
  • Styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
  • Valberedningens beslutsförslag
  • Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner
  • Fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB

 

Annual General Meeting 2017

Protokoll 2017-06-01

 

Notice of Annual General Meeting in Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.

Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut.pdf
Fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB PUBL.pdf
Styrelsens förslag till beslut till årsstämman 2017.pdf
Valberedningens förslag till beslut till årsstämman 2017.pdf

 

Annual General Meeting 2016

Årsstämman ägde rum måndagen den 27 april 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Flöjelbergsgatan 14C i Mölndal

Protokoll fört vid årsstämma i Alelion Batteries AB 2016-04-27 (inkl. bilagor).pdf