Investor Relations

Styrelse

Ordförande

Alf Blomqvist

Aktier: 41,736,699 via Blomqvist Listed Sustainability AB
Ledamot sedan maj 2021. Ordförande sedan maj 2021.
Utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag inkluderar Funding Partner & CEO i Blomqvist Unlimited AB. Styrelseordförande på Scandinavian Enviro Systems. Ordförande och ordförande i revisionsutskottet för B3 Consulting Group AB. Ledamot av marknadsrådet på Alternativa Sweden.

Tidigare uppdrag Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, chef Swedbank Corporate Finance, VD och styrelseledamot Ledstiernan, styrelseledamot Cision.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare som representant för Blomqvist Listed Sustainability AB.

Ledamot

Håkan Sandberg

Aktier: 3 831 588 via Sammaj AB (Partner).
Ledamot sedan oktober 2010.
Gymnasieingenjör med inriktning mot elektronik.

Håkan Sandberg är grundare av Alelion och har en lång och gedigen entreprenörsbakgrund. VD och delägare i Autoadapt sedan 1998. Har vunnit många utmärkelser för kreativitet i anpassade lösningar och entreprenörsanda. Mellan 1993 och 1998 grundade och drev Håkan tre bolag: Three West AB, InduSys AB samt Industrial Communication A/S. Dessförinnan var han bland annat eftermarknadschef på Pullmax AB och elektronikingenjör på olika utlandsprojekt för ABB.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Ledamot

Anders Björnberg

Aktier: 0
Ledamot sedan maj 2021.
Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola. Executive MBA Internationell Projektledning, Linköpings universitet.

Ägare till AMCO AB som hjälper utländska aktörer med affärsutveckling och samarbete med svensk fordonsindustri.
Anders Björnberg har lång erfarenhet från ledande befattningar inom produktutveckling, bl.a. som utvecklingschef för el och elektronik inom Volvo AB, Saab Automobil, och Volvo Cars. De senaste 12 åren har Anders varit verksam inom elektrifiering av fordon inom Volvo Cars Hybridcenter, Qoros i Shanghai, Automobili Pininfarina i Munchen samt NEVS. Under tiden på Volvo Cars var Anders också VD för ett JV mellan Vattenfall och Volvo Cars. Under denna tid har Anders skaffat sig kunskap och förståelse för utmaningarna inom litiumjon-batterifältet.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen, bolaget samt större aktieägare.

Ledamot

Rune Nordlander

Aktier: 0
Ledamot sedan april 2022
Rune Nordlander har civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Executive MBA från Uppsala universitet.
Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och VD arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit dotterbolags-VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i CGI). Innan dess arbetade han med forskning och utveckling på ABB.
Övriga aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Virtual eTraining Software Stockholm, Speedment AB, Neodev AB och Zigrid AB. Styrelseledamot i Första Entreprenörsfonden i Norden AB, Sprint Bioscience AB, CombiQ AB, samt HumanCap Nordic AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Revisor

Johan Palmgren

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Auktoriserad revisor. Huvudansvarig revisor sedan juni 2013.