Investor Relations

Styrelse

Ordförande

Alf Blomqvist

Aktier: 41,736,699 via Blomqvist Listed Sustainability AB
Ledamot sedan maj 2021. Ordförande sedan maj 2021.
Utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag inkluderar Funding Partner & CEO i Blomqvist Unlimited AB. Styrelseordförande på Scandinavian Enviro Systems. Ordförande och ordförande i revisionsutskottet för B3 Consulting Group AB. Ledamot av marknadsrådet på Alternativa Sweden.
Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare som representant för Blomqvist Listed Sustainability AB.

Ledamot

Anders Björnberg

Aktier: 0
Ledamot sedan maj 2021
Anders Björnberg är ägare till AMCO AB som hjälper utländska aktörer med affärsutveckling och samarbete med svensk fordonsindustri.
Anders har lång erfarenhet från ledande befattningar inom produktutveckling, bl.a. som utvecklingschef för el och elektronik inom Volvo AB, Saab Automobil, och Volvo Cars. De senaste 12 åren har Anders varit verksam inom elektrifiering av fordon inom Volvo Cars Hybridcenter, Qoros i Shanghai, Automobili Pininfarina i Munchen samt NEVS, under tiden på Volvo Cars var Anders också VD för ett JV mellan Vattenfall och Volvo Cars. Unders denna tid har Anders skaffat sig kunskap och förståelse för utmaningarna inom LiIon batterifältet.
Anders är Civilingenjör från Chalmers och innehar en Executive MBA i Internationell Projektledning från Linköpings Universitet.
Styrelseledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Ledamot

Håkan Sandberg

Aktier: 3 831 588 via Sammaj AB (Partner)
Ledamot sedan oktober 2010
Håkan Sandberg är grundare till Alelion och har en lång och gedigen entreprenörsbakgrund. VD och delägare i Autoadapt sedan 1998. Har vunnit många utmärkelser för kreativitet i anpassade lösningar och entreprenörsanda. Mellan 1993 och 1998 grundade och drev Håkan tre bolag: Three West AB, InduSys AB samt Industrial Communication A/S. Dessförinnan var han bland annat eftermarknadschef på Pullmax AB och elektronikingenjör på olika utlandsprojekt för ABB.
Första arbetet efter gymnasiet var som elektronikingenjör på Papyrus AB, vilket han lämnade för ABB 1982. Håkan är gymnasieingenjör med inriktning mot elektronik. Styrelseledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Ledamot

Rune Nordlander

Aktier: 0
Ledamot sedan april 2022
Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och VD arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit dotterbolags-VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i CGI). Innan dess arbetade han med forskning & utveckling på ABB.
Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Virtual eTraining Software Stockholm, Speedment AB, Neodev AB och Zigrid AB. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden i Norden AB, Sprint Bioscience AB, CombiQ AB, samt HumanCap Nordic AB.
Rune Nordlander innehar Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Executive MBA från Uppsala universitet.
Styrelseledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Revisor

Johan Palmgren

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Auktoriserad revisor. Huvudansvarig revisor sedan juni 2013.