Investor Relations

Ledning

VD

Åsa Nordström

Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Anställd sedan: 2016
Aktier: 112 559
Tidigare chef för sälj och marknad. Åsas erfarenhet är inom internationell marknadsföring, kommunikation och försäljning av tekniska lösningar. Omfattande erfarenhet, bland annat från SKF, i både nationella och internationella roller.

CFO

Christian Bergaust

Ekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Anställd sedan: 2020
Aktier: 5000
Christian har lång erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Han har haft ett flertal chefspositioner inom fordons-, läkemedels- och medicinskteknisk industri. Christian har arbetat 20 år utomlands, främst i Tyskland men har även haft uppdrag i Kina, Belgien och England.

CTO

Henrik Svala

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
Anställd sedan: 2022
Aktier: 510 000
Kommer närmast från teknikkonsulten Alten som Head of Development. Mångårig erfarenhet av tekniska utvecklingsprojekt inom telekom, medicinteknik och inte minst automotive med fokus mot inbyggda system.

Head of product

Magnus Baeckström

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
Anställd sedan: 2022
Aktier: 150 000
Kommer närmast från ASSA ABLOY som Business Unit Director. Mångårig erfarenhet från såväl andra multinationella företag (SKF) som mindre teknikföretag. Stor internationell exponering från tidigare tjänster samt arbete för Exportrådet.

COO

Ted Falkman

Anställd sedan: 2023
Aktier: 215 000
Ted har lång erfarenhet inom produktion och har en hög kompetens inom organisations-/ledarutveckling. Hans senaste uppdrag var som fabrikschef på Orkla

Director Aftermarket Development & Circular Economy

Sandra Hansson

Civilingenjör Chalmers tekniska högskola
Anställd sedan: 2016
Shares: 50 288
Sandra har tidigare haft många roller inom service och support, både hos internationella bolag inom marinindustrin samt hos större företag som SKF.

Process Excellence and HR Manager

Lisa Eriksson

Högskoleingenjör inom kvalitet och produktion, Mitthögskolan i Östersund och Chalmers tekniska högskola
Anställd sedan: 2019
Aktier: 42 366
Lisa har lång erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, främst inom tillverkningsindustri och grossistverksamhet.

Sälj- och marknadschef

Anders Dison

Försäljnings- och marknadsföringsutbildningar; IHM Business School och Dale Carnegie
Anställd sedan: 2020
Aktier: 120 733
Anders senaste uppdrag har varit affärsutveckling och digitalisering av affärsmodeller genom att etablera nya IoT lösningar. Innan det har fokus varit på distributionsförsäljning med bla roller som Sales director på Stanley Black & Decker och försäljningschef på Swedol.