Investor Relations

Finansiella rapporter

15 Feb 2023 08:30

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022 Alelion Energy Systems AB
27 Oct 2022 08:30

Delårsrapport januari-september 2022

Delårsrapport juli – sept 2022 Alelion Energy Systems AB
16 Aug 2022 08:30

Ökad omsättning och tillväxt men med kortsiktiga bakslag

Delårsrapport apr – juni 2022 Alelion Energy Systems AB
27 Apr 2022 08:30

Delårsrapport januari-mars 2022

Release
30 Mar 2022 23:30

Alelion Energy Systems (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Alelion_Årsredovisning_2021
15 Feb 2022 08:30

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021 Alelion Energy Systems AB
18 Nov 2021 08:30

Delårsrapport januari-september 2021

Delårsrapport januari-september 2021 Alelion Energy Systems AB
26 Aug 2021 08:30

Delårsrapport januari-juni 2021

Delårsrapport jan-juni 2021 Alelion Energy Systems AB
7 May 2021 08:30

Delårsrapport januari-mars 2021

Delårsrapport januari – mars 2021 Alelion Energy Systems AB
16 Apr 2021 08:40

Alelion Energy Systems (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Alelion_Årsredovisning_2020