Investor Relations

Finansiell kalender

Finansiell information 2022

2022-04-27 – Delårsrapport Q1 2022

2022-04-27 – Årsstämma 2022

2022-08-16 – Delårsrapport Q2 2022

2022-10-27 – Delårsrapport Q3 2022

 

Finansiell information 2023

2023-02-15 – Bokslutskommuniké 2022

2023-04-26 – Delårsrapport Q1 2023

2023-04-27 – Årsstämma 2023

2023-08-15 – Delårsrapport Q2 2023

2023-10-25 – Delårsrapport Q3 2023