Investor Relations

Bolagsstyrning

Bolagets revisor är Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, 113 97 Stockholm.
Sedan 2013 är bolagets huvudrevisor Johan Palmgren: Skånegatan 1, 405 32 Göteborg
Bolagsordning
Bolagsordningen är det regelverk som aktiebolag omfattas av.
Alelions bolagsordning finns att ta del av som nedladdningsbart dokument här nedan:

 

Bolagsordning