INSYNSFÖRTECKNING

Alf Blomqvist – Styrelsens ordförande

Anders Björnberg – Styrelseledamot

Håkan Sandberg – Styrelseledamot

Tommy Nilsson – Styrelseledamot

Lennart Sparud – Styrelseledamot

Åsa Nordström – CEO

Christian Bergaust – CFO