INSYNSFÖRTECKNING

Alf Blomqvist – Styrelsens ordförande

Anders Björnberg – Styrelseledamot

Håkan Sandberg – Styrelseledamot

Rune Nordlander – Styrelseledamot

Åsa Nordström – CEO

Christian Bergaust – CFO