FÖRETRÄDESEMISSION 2020

Företrädesemission 2020

» Länk till vår finansiella rådgivare – Redeye
Anmälningssedel TO2
Villkor för teckningsoptioner TO2
Tilläggsprospekt
Prospekt
Anmälningssedel
Information om teckning av Units
Delårsrapport för Q2 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Bolagsordning
Registreringsbevis