FINANSIELL KALENDER

Finansiell information 2021-2022:

27 april – 2022 Delårsrapport första kvartalet

27 april – 2022 Årsstämma

16 augusti – 2022 Delårsrapport andra kvartalet

27 oktober – 2022 Delårsrapport tredje kvartalet