FINANSIELL KALENDER

Finansiell information 2021:

12 februari 2020 Bokslutskommuniké

16 april 2020 Årsredovisning

7 maj – 2021 Delårsrapport januari-mars

7 maj – 2021 Årsstämma

26 augusti – 2021 Delårsrapport januari-juni

18 november – 2021 Delårsrapport januari-september