FINANSIELL KALENDER

Finansiell information 2021:

26 augusti – 2021 Delårsrapport januari-juni

18 november – 2021 Delårsrapport januari-september