FINANSIELL KALENDER

Tidpunkter för finansiell information

2019-11-20 – Delårsrapport januari-september 2019

2020-02-13 – Bokslutskommuniké 2019

2020-04-24 – Årsredovisning 2019

2020-05-22 – Delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-28 – Årsstämma 2020

2020-08-28 – Delårsrapport januari-juni 2020

2020-11-17 – Delårsrapport januari-september 2020

2021-02-12 – Bokslutskommuniké 2020