BOLAGSSTYRNING

Bolagets revisor är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 113 97 Stockholm.
Sedan 2013 är bolagsts huvudrevisor Johan Palmgren: Skånegatan 1, 405 32 Göteborg

Bolagsordning

Bolagsordningen är det regelverk som aktiebolag omfattas av.
Alelions bolagsordning finns att ta del av som nedladdningsbart dokument här nedan:

Bolagsordning