BOLAGSSTÄMMOR

Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 18 september 2020

Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (PUBL) den 31 maj 2019

Kallelse till extra bolagstämma i Alelion Energy Systems AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagstämma i Alelion Energy Systems AB (PUBL)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 på Scandic, Barnhemsgatan 23, Mölndal.

Kallelse till årsstämma den 30 maj 2018

Styrelsens förslag till beslut till årsstämman 2018

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens uppdaterade förslag till beslut per den 15 maj 2018

Anmälnings- och fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB

Extra bolagsstämma den 12 december, 2017

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 på Scandic, Barnhemsgatan 23, Mölndal.

Protokoll 2017-12-12

Kallelse till extra bolagstämma i Alelion Energy Systems AB (PUBL)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.

  • Kallelse till extra bolagsstämma den 12 dec 2017
  • Styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
  • Valberedningens beslutsförslag
  • Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner
  • Fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB

Annual General Meeting 2017

Kallelse till extra bolagstämma i Alelion Energy Systems AB (PUBL)

Årsstämma 2016

Årsstämman ägde rum måndagen den 27 april 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Flöjelbergsgatan 14C i Mölndal

Protokoll fört vid årsstämma i Alelion Batteries AB 2016-04-27 (inkl. bilagor).pdf