Vi är redo för din omställning.

Vi hjälper dig med din elektrifiering av dina produkter. Idag!

När du letar efter en heltäckande batterileverantör för din omställning, så hjälper vi dig genom er hela förändringsresa.
Med över 5000 batterisystem som vi redan tillverkat på marknaden har vi både kunskapen av att utveckla eller sälja ett färdigt system redo att börja använda idag.
Det gör vi genom att tillhandahålla ett modernt, anpassat och pålitligt system, komplett med vårt eget BMS – men vi gör det också i en vidare mening; Alelion strävar efter att vara den drivande kraften genom hela din process.
Vi gör förstudier, vi designar, vi gör certifieringsprocessen, optimerar och monterar ditt system, vi skalar upp och producerar er serieproduktion. Vi finns där för dig I varje steg på vägen – vilket möjliggör din övergång till hållbar energi !

Över 5000 lithium-jon batteri system på marknaden

Made in Sweden

Startade 2006

Huvudkontor, utveckling
och automatiserad tillverkning i
Göteborg
Sverige.

Alelion har
certifierade system
för 90 länder.
Vi är representerade i över 60 länder.

Alelion Academy

 • Global struktur
 • Service utbildning
 • Mekaniker träning
 • Verktyg och säkerhet
 • Säljträning
 • Batteri säkerhet
 • Hantering av elsäkerhet i lokaler

Alelion Powerhouse

Vi är en helhetsleverantör och erbjuder:

 • Modulärt system, 48-700 Volt
 • Färdig produkt eller så hjälper vi med utvecklingsprojekt
 • Från projekt till serieproduktion
 • Certifikat vid behov
 • Inköp
 • Presales team, försäljning, project managers
 • Global struktur på utbildning samt service

Vi levererar batterisystem 48-700V

 

Vi bygger egna modulära
batterisystem för OEM tillverkning inom
segmentet special fordon
och levererar till hela världen

Fokus segment. Alelion möjliggör en minskad miljöpåverkan!

Material handling –logistics trucks
reachstackers, tractors,
coldstore transports

Construction, Mining, Agriculture
vehicles. All dieseldriven machines,
Cranes, EPTO sulotion

Airport logistic vehicles
Ground support Vehicles


Logistic
vehicles
Port material handling vehicles

Vårt produktsortiment på marknaden, modulära batterisystem

Alelion Academy

Affärsmodell, säljutbildning, service, mekanikutbildning, verktyg & arbetsplatssäkerhet.

Kontakta oss när som helst för att få mer information om de utbildningsprogram och kurser vi erbjuder.
Vi kan ordna utbildning för dig antingen på din arbetsplats eller i vår träningsanläggning i Göteborg

Från cellmoduler till integrerade lösningar

Alelion har grundmurad intern sakkunskap om alla led i elektrifieringsprocessen, från cellkemi till integrering, utbildning och service. Det gör det möjligt för oss att röra oss utanför rollen som leverantör, och istället fungera som en långsiktig samarbetspartner i omställningen – och att ge er kraften att lyckas.

Alelion assisterar er först med en grundlig utvärdering av hur era behov ser ut. Utifrån resultatet designar vi sedan ett nyckelfärdigt energilagringssystem som specialanpassas efter er kravspecifikation och integreras i er miljö. Vi köper in battericeller som vi därefter sätter samman till cellmoduler och batteripaket med rätt kapacitet, prestanda och fysiska egenskaper för den aktuella tillämpningen.

1. Hitta de rätta cellerna

Vi köper in celler att bygga de anpassade systemen av från underleverantörer.

Vår senaste produktgeneration är celloberoende – den kan anpassas till ett brett spektrum av tillgängliga battericeller, allt efter kundens behov.

2. Tillverka batterierna

Vi designar systemen själva så att de tillgodoser kraven från respektive kund.

Vi tillverkar systemen effektivt i vår egen automatiserade fabrik, i Torslanda i Göteborg.

3. Sätta ihop systemet

Alelions integrerade batterihanteringssystem (BMS) är en kombinerad mjuk- och hårdvarulösning som övervakar och styr batteripacket.

Systemen uppfyller relevanta standarder och certifieringar.

4. Integrera i tillämpningen

Systemet integreras med fordonet som det driver.

BMS-systemet garanterar säker drift och kommunicerar med fordonet det installerats i.

Alelion tillhandahåller service och utbildning som ger kraft att göra det mesta möjliga av systemen.

Litiumjonteknikens fördelar

Smartare & mer flexibel

Med Alelions litiumjonbatterier får du mer kontroll.

Litiumjonbatterier har låga spänningsfall. De presterar på rätt nivå ända tills de behöver laddas, och ger full kraft under hela arbetspasset.

Ökar produktiviteten

Produktiviteten förbättras när saker görs effektivt ända från början. Litiumjonbatteriernas egenskaper kommer att ge upphov till långsiktiga besparingar, produktivitetsökningar och effektiviseringar i er verksamhet.

En klokare investering

En investering i litiumjonbatterier lägger grunden för framtida vinster och högre effektivitet.

Tack vare längre livslängd, lägre energikostnad och lägre löpande driftskostnader innebär litiumjontekniken påtagliga besparingar i ett livscykelperspektiv jämfört med alternativen, trots att den initiala investeringskostnaden är högre.

Alelion bistår gärna med en investeringskalkyl som visar vilken affärsnytta en investering i ett litiumjonsystem kan leda till när alla aspekter vägs in. I de flesta fall blir återbetalningstiden kortare än 2-3 år.

Ett hållbarare val

Det råder bred enighet om angelägenheten i att ersätta fossila bränslen med hållbara alternativ. Idag, när elektrifieringen vunnit insteg även i de tyngre fordonssegmenten, framstår den energieffektiva litiumjontekniken som det mest lovande utvecklingsspåret. Den förbättrar samtidigt både bullernivåer och arbetsmiljö.

Ett litiumjonbatteri har 80–85 procent lägre vikt än ett blysyrabatteri, och kräver avsevärt mindre råmaterial att tillverka. Miljöpåverkan under drift är mindre, livslängden är 2–4 gånger bättre, och det är lättare att återvinna. Om en verksamhet med 10 truckar byter från blysyra- till litiumjonbatterier, så kan det innebära en utsläppsbesparing av upp till 25 ton koldioxid.

Det är kraften att göra skillnad.

Förbättrar säkerheten

Arbetsplatser med tunga lyft är särskilt olycksdrabbade, och enbart i Sverige inträffar mer än 900 olyckor med truckar varje år. Ett stort antal av dessa skulle kunna undvikas. Att gå över till litiumjonbatterier minskar risken för vanliga arbetsplatsolyckor där batterier och truckar används.

Förlänger livslängden

Batterier tillverkade för krävande miljöer och dagligt bruk bidrar till att optimera energiförbrukningen. Litiumjonbatterier från Alelion har en livslängd på hela 10-15 år, vilket sänker energiförbrukningen och miljö- och klimatavtrycket avsevärt.

Litiumjontekniken i praktiken

Möt Henrik Martinsson, logistikchef på Svenska Mässan i Göteborg. Han har omfattande erfarenhet av litiumjonbatterierna från Alelion. I videon berättar han mer om detta.